Loading
برگزاری شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی
جلسه شورای مدیران ارتباطات و فناوری ارتباطات استان مرکزی با حضور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان، مدیر کل تنظیم مقررات منطقه مرکزی و جمعی
می توان از داده های ماهواره ای برای توسعه کسب و کار های هوا و فضا استفاده کرد
جلسه کارگروه دولت الکترونیک به ریاست استاندار لرستان و با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فضایی ایران و همچنین مدیران کل دستگا
پدافند غیرعامل، ضرورت اجتناب ناپذیر در برنامه ریزی ها است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل گفت: آشنایی با پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری، ارتقا پایداری و
دیدار مدیرکل ارتباطات استان اردبیل با رییس پارک علم و فناوری
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با رییس پارک علم و فناوری این استان دیدار کرده و از شرکت های نوپا حوزه ICT و استارتاپ های مستقر در پارک

فیلمعکستاریخچه